jag gör vi varje dag

av johisace

jag gör vi varje dag av Johanna Gustavsson beskriver hur ett jag, som tror på andra och tror på gemenskap och solidaritet, blir totalt nedbrutet i en nyliberal tid. Det handlar om att kämpa för att få vara och göra tillsammans med andra i en tid då det verkar helt omöjligt.

redaktion: Jennifer Hayashida
grafisk form: Maryam Fanni och Rikard Heberling

isbn: 978-91-637-6721-0

med stöd av Konstnärsnämnden

Annonser