Bokrelease på Konsthall C i Hökarängen, Stockholm. 8 november 2014, kl 18-22

av johisace

18.30 filmvisning: Monica M. av Karin Michalski (filmens språk är tyska med engelsk textning)
19.30 högläsning ur boken av Mona Gustavsson, Malin Arnell och Zafire Vrba.

Soppa och dryck till självkostnadspris, bok till extra bra pris – ta med kontanter.

jag gör vi varje dag beskriver hur ett jag, som tror på andra och tror på gemenskap och solidaritet, blir totalt nedbrutet i en nyliberal tid. Det handlar om att kämpa för att få vara och göra tillsammans med andra i en tid då det verkar helt omöjligt. Att förlora sig själv och att finna sig själv och att avsky det en finner. Att om och om igen ge sig själv till andra. Att ha en politisk övertygelse om att göra gemensamt samtidigt som en inte står ut med andra. Det handlar om att vara på det sunda förnuftets yttersta gräns och att fortsätta gå.

Redaktion: Jennifer Hayashida
Grafisk form: Maryam Fanni och Rikard Heberling
https://jaggorvivarjedag.wordpress.com/
Sidan uppdateras med information om var boken kan läsas/lånas/köpas.

Monika M. by Karin Michalski (2003, 20 min), features a woman who is claiming that her personal injuries and her living conditions have to be seen in a broader political context. She is drawing parallels between her state of being in this society and the killing of the trees. Monika M. is telling the viewer her opinions on topics like nuclear families, sexual violence, etc.. We live in a polymorph, perverted, paradoxical, patriarchal and paedophiliac society!
Monika M. is a film in which a woman is performing her own reality in its various layers.

http://www.karinmichalski.de/

Tack till: Monika och Karin Michalski, Mona Gustavsson, Malin Arnell, Zafire Vrba, konsthall C och abf.

Annonser