Om

Johanna Gustavsson (f. 1974) arbetar som konstnär. Genom text, performance, interaktioner och feministiska handlingar tar hon sig an ämnen relaterade till kropp, klass och hudfärg. Hon har varit del av ett flertal samarbeten så som FAGS (pågående), radikal pedagogik, MFK – Malmö Fria Kvinnouniversitet, föreningen JA!, I want a president… , Nobody Puts Baby In A Corner, Produktionsenheten m fl. Hon är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg och på Whitney Independent Study Program i New York.

Tidigare utgivet:

2011 Do the Right Thing – en handbok från MFK tillsammans med Lisa Nyberg

2010 Nobody Puts Baby In A Corner redaktör tillsammans med Malin Arnell

2009 A Hippopotamus in the Room – the Hypocritical Relationship between Theory and Practise / Un hipopótamus en la habitación – la relación hipócrita entre la teoria y la práctica

2003 female bonding intervjubok med Annika Eriksson, Annika von Hausswolff, Ann Edholm och Ulrika Wärmling

KONTAKT: gustavssonjohanna2@gmail.com